โครงสร้างของนักออกแบบไทยในยุค2010

นักออกแบบไทยส่วนใหญ่จะมีกรอบของตัวเองจากวัฒนธรรมในสังคมที่คอยกั้นนักออกแบบอย่างเราๆไว้จะว่าไปคนเก่งๆนั้นมีเยอะมากแต่อย่างว่าแหละครับคนไทยหัวโบราณมักมองว่าอะไรใหม่ๆมักจะทำลายสิ่งเก่าๆจนทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มไม่มั่นใจในการแสดงออก กลายเป็นว่าเกินหน้าเกินตา มักเป็นซะส่วนใหญ่ที่ผู้ใหญ่หลายๆคน มีของไฮเทคแต่ใช้ไม่เป็นเลย ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อตามกระแสสังคม มากกว่าความต้องการในการใช้งานที่แท้จริง คนรุ่นใหม่มักจะคิดเสมอว่าเราจะนำอะไรใหม่ๆมาพัฒนาผลิตภัณท์ องค์กรณ์ และคุณภาพขององค์กรณ์ให้เป็นระเบียบได้ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกทาง ลดความลำบากเพิ่มความสะดวกให้กับงานที่ทำ สามารถวางแผนการผลิตได้ง่ายดาย