เทคโนโลยี 3D ก็มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมอัญมณี

ในกระบวนการผลิตเครื่องประดับในปัจจุบันมีหลายกระบวนการแต่มีอยู่กระบวนการนึงที่มีความสำคือเกี่ยวกับ 3D งานในที่นี้คือ CAD โปรแกรมที่ใช้มีมากมายในการใช้งาน แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล กระบวนการเรียนรู้จึงยากกับบุคลากรที่ไม่เคยได้ใช้computer มาก่อนแต่ก็ไม่ง่ายกับคนที่ใช้ computer เป็นนะครับเพราะต้องมีการทำความเข้าใจเรื่องมิติขทำงาน3Dของงานภายในจอส่วนเครื่่องมือการใช้งานแต่ละโปรแกรมจะมีการสร้างงานที่ต่างกัน แล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลพื้นฐานของการทำ3D ต้องเริ่มจากการรู้จักกับแกน X Y Z ซะก่อน

ลักษณะของแกน X Y Z ในการทำงานออกแบบเครื่องประดับ

แม้ปัจจุบันงานเครื่องประดับและอัญมณีของไทย เป็นสินค้า ส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอัญมณี รวมทั้งเครื่องประดับไทยยอมรับว่าอยู่ที่การขาดแคลนนักออกแบบเครื่องประดับ ที่มีคุณภาพ ทัดเทียมกับนักออกแบบเครื่องประดับต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างประเทศอิตาลี, เยอรมนี, สหรัฐ
นอกจากนี้ ที่น่าสนใจอีกอย่างอยู่ที่ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามา มีบทบาทอย่างมากในงานออกแบบแต่นักออกแบบเครื่องประดับไทยที่ยังคงมีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สัมพันธ์กับงานออกแบบเครื่องประดับได้ไม่สมบูรณ์ และยังไม่นิยมใช้เท่าที่ควรนัก ซึ่งทำให้หลายครั้ง ที่งานที่ได้ออกแบบมาไม่สอดคล้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และทำให้อัตราการสูญเสียในเนื้องานมีค่อนข้างสูงอีกด้วย
ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิต ที่มีการส่งออกติดอันดับต้นๆ ของโลกก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ประเทศที่นำเข้ามัก จะเป็นผู้ออกแบบเองเสมอ และให้เราทำตาม เหมือนกับที่เรามักได้รับการชื่นชมว่า เป็นผู้ลอกเลียนแบบที่ยอดเยี่ยมมากนั่นเอง แต่เราไม่โดดเด่นในเรื่องการออกแบบเลย ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานักออกแบบ เครื่องประดับให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
“เครื่องมือ” คือสิ่งสำคัญ
หากเราสามารถบูรณาการเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้สามารถช่วยให้นักออกแบบเครื่องประดับสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบเครื่องประดับได้ง่ายขึ้นและจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเครื่องประดับได้อีกด้วย
นอกจากนี้ปัญหาด้านการออกแบบเครื่องประดับแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบการคือ การผลิตในระบบอุตสาหกรรมเป็นการผลิตจำนวนมากการออกแบบเครื่องประดับส่วนมากเป็นการออกแบบโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เป็นการสรุปด้วยทักษะ เป็นการลองผิดลองถูก เมื่อถึงกระบวนการผลิตจึงพบปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ตุ่มไข่ปลา รูปทรง ฟองอากาศ
ขณะที่ต่างชาติได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้การพัฒนาผลงานในด้านการออกแบบของเขามีคุณภาพแต่ในบ้านเรา ผู้ประกอบการจะมีตั้งแต่ระดับเล็กกลางจนถึงระดับใหญ่ สำหรับระดับใหญ่สามารถนำเทคโนโลยีการออกแบบจากต่างประเทศเข้ามาใช้เครื่องมือนี้ได้โดยไม่มีปัญหาแต่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กยังไม่มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้เพราะราคาแพงรวมทั้งต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษอีกด้วย
การวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยจึงพยายามเก็บข้อมูลโดยสำรวจโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกจากการสัมมนาผู้ประกอบการ และนักออกแบบเครื่องประดับ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ตรงกับการออกแบบทั่วไป และสัมพันธ์กับการออกแบบเครื่องประดับ และโปรแกรมที่มีคุณสมบัติตรงกับการออกแบบ คือ Matrix,Artcam,Rhinoceros, Jewelcad และ 3Design โดยโปรแกรมเหล่านี้ ออกแบบอัญมณีได้อย่างครบกระบวนการ และนำไปสู่กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้


Cebeci escort
Cebeci escort bayan
Escort Cebeci