iNattt

การคิดค่าออกแบบงาน


สวัสดีทุกท่านที่สนใจงานออกแบบแต่หาคนทำ...อิอิ

การออกแบบที่มีการนำเสนองานแบบมืออาชีพ

การคิดค่าบริการในงานออกแบบ

อัตราค่าบริการสำหรับงานออกแบบ กราฟิกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ของนักออกแบบ ความยากง่าย และคุณค่าของงาน ฯลฯ โดยการประเมินราคาส่วนมากจะคำนวณจากองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่
1. ค่าออกแบบ ซึ่งประเมินจากขั้นตอนการทำงาน รายละเอียด และความยากง่ายของตัวงานเป็นหลัก การประเมินราคาในส่วนนี้ทางนักออกแบบอาจนำเสนอเป็นราคาเดียวเพื่อความสะดวก หรือบางแห่งอาจทำราคาแยกให้เห็นเป็นขั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ระบบการจัดการของฝ่ายผู้ว่าจ้างและนักออกแบบด้วย

2. ค่าดูแลการผลิต ในบางกรณีนักออกแบบสามารถคิดค่าดูแลการผลิตเพิ่มเติมจากค่าออกแบบได้ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการผลิตระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบงานพิมพ์นั้น เป็นเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญและมีรายเอียดที่ซับซ้อน นักออกแบบกราฟิกส่วนมากจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตหรือโรง พิมพ์ เพื่อให้ทำการผลิตได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องเข้าไปดูแลงานผลิตที่บางครั้งอาจใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ และอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นด้วย

3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร ค่าที่พัก ค่าตรวจพิสูจน์อักษร (ถ้ามี)

4.ค่าลิขสิทธิ์ในงานออกแบบ (Loyalty Fee) นักออกแบบหรือบริษัทออกแบบบางแห่ง อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นเปอร์เซนต์จากสิทธิหรือปริมาณการใช้งานออกแบบนั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต เงื่อนไข ประเภท และข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

-รับออกแบบโลโก้ หรือ งาน identity ต่างๆ เช่น  คำพูดสโลแกน หรือ งานกราฟิกทั่วไป เช่น นามบัตร, โบรชัวร์, ที่ต้องการสร้างความโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ สำหรับธุรกิจต่างๆ ด้วยทีมงานนักออกแบบมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมให้คำแนะนำกับท่าน  …

-รับออกแบบขึ้นโมเดล 3D และ เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

การออกแบบ PaperCraft แบบต่างๆ

Logo Design

ประเภทงานโลโก้

 • คิดค่าออกแบบ 2000-5000 บ. ต่อ แบบ  แล้วแต่ความยากง่าย
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • เราจะทำตัวเลือกให้เลือก อย่างน้อย 3 แบบ เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาแบบเพื่อความพอใจของลูกค้า
 • นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม ในการต่อยอดไปเป็นสติ๊กเกอร์ ลาเบลสินค้า

Poster Design

Poster Design

ประเภทโปสเตอร์

 • คิดค่าออกแบบ 5000-9000 บ. ต่อ งาน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน (อ้างอิงขนาด A4 ภาพสี่สี)
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • มีธีมงานคร่าวๆ หลังจากรับรายละเอียดจากลูกค้า (เมื่อสรุปแบบแล้ว เราจะจัดส่งเป็นซีดี ให้แก่ลูกค้า เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย)

ประเภทโบรชัวร์

 • คิดค่าออกแบบ 3000-6000 บ. ต่อ งาน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน (อ้างอิงขนาด A4 พับ 3 ภาพสี่สีหน้า-หลัง)
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • มีธีมงานคร่าวๆ หลังจากรับรายละเอียดจากลูกค้า (เมื่อสรุปแบบแล้ว เราจะจัดส่งเป็นซีดี ให้แก่ลูกค้า เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย)

ข้อแนะนำ – ต้องระวังการติดต่อกับโรงพิมพ์เรื่องสี ควรเน้นให้ตรงตามสีที่อยู่ใน ซีดี มากที่สุด และควรพรู๊ฟตัวอย่างก่อน

ประเภทนามบัตร

 • หากให้เราออกแบบโลโก้ให้ จะไม่มีการคิดเพิ่มใดๆ
 • จัดรูปแบบ Artwork เท่านั้นโดยที่เราไม่ได้ออกแบบโลโก้ให้ จะคิดค่าบริการออกแบบและค่าชิ้นงานในส่วนนี้ 600 บ. : 100 ใบ (**อ้างอิง กระดาษมาตรฐาน)
 • เราจะดูแลงานจนได้เป็นนามบัตรสำเร็จออกมา  พร้อมให้มอบไฟล์งานให้แก่ลูกค้า

บรรจุภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 • คิดค่าออกแบบ 5500-9000 บ. ต่อ งาน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน
 • ปรับแบบแก้ไขได้สี่ครั้ง (ไม่นับแบบในครั้งแรก)
 • มีธีมงานคร่าวๆ หลังจากรับรายละเอียดจากลูกค้า (เมื่อสรุปแบบแล้ว เราจะจัดส่งเป็นซีดี ให้แก่ลูกค้า เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย)

ออกแบบบรรจุภัณท์

ประเภทสร้าง โมเดล 3D  (สามมิติ)

 • ผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ (3500-25000 บ.) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
 • เครื่องประดับ,แฟชั่น (4000-30000 บ.) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
 • บู้ทแสดงสินค้า (8000-35000 บ.) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
 • งานที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ภาพจำลองสามมิติ ในรูปแบบ presentation(Plan, Front, Side, Perspective) จำนวนรวม 4 รูป
 • งานแกะรายละเอียด พร้อมเส้นบอกขนาด และ สเปควัสดุ ตามความจำเป็น(แสดงภาพและรายละเอียดติดลง Future Board ) พร้อมไฟล์งาน ลงซีดี

ประเภทสร้าง โมเดล 3D  (สามมิติ) ออกแบบทั่วไปที่ต้องการมุมมองเป็น 3 มิติ

 • คิดค่าออกแบบ 8500 – 20000 บ. ต่อแบบ  (แล้วแต่ความยากง่าย)
 • งานที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ภาพจำลองสามมิติ ในรูปแบบ presentation(Plan, Front, Side, Perspective) จำนวนรวม 4 รูป
 • งานแกะรายละเอียด พร้อมเส้นบอกขนาด และ สเปควัสดุ ตามความจำเป็น(แสดงภาพและรายละเอียดติดลง Future Board ) พร้อมไฟล์งาน ลงซีดี

ออกแบบเครื่องประดับ

งานตกแต่งภายใน – การคิดค่าใช้จ่ายจะออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้  โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และรายละเอียดต่างๆที่ต้องการ เช่น คอนเส็ปท์ , วัสดุ , และเงื่อนไขอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น

กรณีที่ 1. ลูกค้าต้องการให้ออกแบบอย่างเดียว จะจ่ายเฉพาะค่าออกแบบ คือ กำหนดคอนเส็ปท์ + ทำแบบ Drawing  และ 3D (*ในกรณีนี้ราคาจะแพงกว่ากรณีที่ 2)

กรณีที่ 2. ลูกค้าต้องการให้ออกแบบและรับเหมาทั้งหมดด้วย (**ในกรณีนี้ในส่วนของค่าแบบ จะ ถูกลงกว่ากรณีที่ 1)

หมายเหตุ: ทุกรายการมัดจำ 50%