การตกแต่ง Cajon 2010

ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าการเล่นดนตรีของผมมันสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องดนตรี ตามแบบแบับของตัวเอง แต่ก็มี Cajon ที่ผมหลงไหลในการออกแบบมากหลายยี่ห้อ แต่ตอนนี้คนไทยเรากำลังแซงหน้าประเทศอื่นเรื่องเสียงอันไพเราะ และดีกว่า Cajon บางยี่ห้อของต่างประเทศ