การร้องเพลง กับ การฝึกฝน

ถ่ายกับพี่บีหนึ่งในนักร้องที่เสียงกินใจ