การวาดรูปด้วย iPad

การรีวิวบล้อกนี้มาจากการใช้ App ของ iPad ที่ชื่อว่า Autodesk Sketchbook เป็นโปรแกรมวาดรูปที่น่าสนใจมากอีกโปรแกรมหนึ่งที่เหมาะกับนักออกแบบ และนักวาดภาพ ซึ่งในสมัยก่อนการวาดภาพต้องมีเครื่องมือและองค์ประกอบหลายอย่างกว่าจะออกมาเป็นงานศิลปะและการออกแบบ แต่ปัจจุบันง่ายขึ้้นมากเพราะมี iPad เครื่องเดียวตอบโจทย์คนออกแบบและวาดภาพอย่างเราๆ

การวาดรูปด้วย iPad ไม่ยากหากฝึกอย่างเดียว