การออกแบบรองเท้าด้วย3D

การออกแบบต่างๆหากเมื่อมองดูแล้ว แรงบันดาลใจหลายอย่างมักมาจากสิ่งรอบตัวโดยที่หลายคนมีไอเดีย แต่ไม่มีทางออกในการกระจายไอเดียในสมองของเราเอง แต่ในกลุ่มนักออกแบบหลายท่านก็วาดภาพไม่เก่ง แต่สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม 3D ฟรีๆ อย่าง Google Sketchup ซึ่งผมเองก็ชื่นชอบเป็นพิเศษ เพราะด้วยการใช้งานที่ง่ายดาย อีกทั้งยังมี Componant ให้ใช้มากที่สุดในโปรแกรม 3D บนโลกนี้แล้ว แต่สำหรับผมจะออกไปในแนว Fashion & Jewelry Design ซึ่งยังมีน้อยในหมวดนี้ แต่ผมเองกำลังลุ่มหลงกับโปรแกรมนี้มากครับ

Blue wide Collection

การออกแบบที่ใช้ 3D  เข้ามาช่วย ทำให้เกิดคุณค่าทางการนำเสนอแบบของเราให้เกิดคุณค่ามากขึ้น แม้ว่าจะวาดรูปไม่เป็น แต่โปรแกรมเหล่านี้กำลังตอบโจทย์หลายๆ ท่านอยู่ ดังนั้นการออกแบบรองเท้านี้ก็เป็นตัวอย่างในการนำเสนองาน 3D ในรูปแบบที่ดูสะดุดตาต่อลูกค้าและผู้พบเห็น และการนำเสนองานรูปแบบเสมือนจริง

Devil Moduletor Shoe design

แนวโน้มการออกแบบเครื่องแต่งกายตลาดยุโรป สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือแนวโน้มสำหรับช่วงฤดูร้อน (Summer Trends) และฤดูหนาว (Winter Trends) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผลิตก้าวทันตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆตลอดเวลา ผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อโดยผลิตสินค้าเพียง 1 Collection ใน 1 ปี ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่ง เพราะผู้ซื้อจะซึมซับความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการออกแแบบทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงที่ให้ความสนใจในด้านแฟชั่น (ซึ่งโดยปกติแล้วแนวโน้มการออกแบบด้านแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนสามารถแปลงเป็น 4 คอลเลคชั่นต่อปี) และส่งผลให้ผู้ซื้อเกิดความคาดหวังที่จะบริโภคสินค้ารูปแบบใหม่ที่ทันสมัย

Devil Moduletor Shoe design

นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายนับไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียว สำหรับนักดีไซน์ที่ควรต้องอาศัยความช่างสังเกตและนำเอาทุกอย่างรอบตัวมาเป็นแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็นำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ โดยเฉพาะในโลกยุคที่การแข่งขันด้านราคามีอยู่ดาษดื่น การสร้างความแตกต่างให้เห็นทางด้านสุนทรียะ ซึ่งสร้างอรรถประโยชน์ด้านอารมณ์ความรู้สึก ถือเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าที่ประเมินค่ามิได้กันเลยทีเดียว

YW kevla Shoe design collection

อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าการดีไซน์จะมุ่งเน้นที่ความสวยงามเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว เพราะหากสวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่างที่เขาว่ากัน คือใช้ไม่ได้จริง ๆ จับต้องลำบาก ก็ยากจะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาด

และนี่ก็เป็น Shoe Design Collection ของผมล่าสุดครับ