การออกแบบและพัฒนาสินค้าเครื่องประดับ

หน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาสินค้านั้น ถือเป็นหน้าที่เริ่มต้นและเป็นหน้าที่ ที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจและศึกษา ก่อนที่ผู้ประกอบการจะพัฒนาไปสู่หน้าที่อื่น ๆ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สินค้า อัญมณีและเครื่องประดับที่วางจำหน่ายในท้องตลาดนั้น แบ่งออกอย่างคร่าว ๆ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง (Brand Name) และสินค้าที่ไม่มีชื่อเสียง (NON-BRAND)

การเริ่มต้นของการออกแบบที่ดีนั้น ควรต้องศึกษาก่อนว่าจะออกแบบและพัฒนาสินค้าประเภทใด

การออกแบบและพัฒนาสินค้าที่มีชื่อเสียงนั้น อาจต้องคำนึงถึงมโนมติ (Concept) หรือเพื่อให้สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านั้น ๆ ซึ่งสินค้าเครื่องประดับอัญมณีเหล่านี้ มีราคาแพง รูปแบบโดดเด่น และมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น เครื่องประดับ Cartier, Tiffany & Co., Harry Winston , Bulgari ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ออกแบบสินค้าที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มักมีประสบการณ์สูง

การออกแบบและพัฒนาสินค้าเครื่องประดับโดยทั่วไปนั้น ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยด้วยกันคือ

1. แหล่งตลาด

2. รูปแบบสินค้า

3. ระดับคุณภาพ

4. ระดับราคา

5. ฐานผลิต

* WORLD WATCH, CLOCK & JEWELRY BASEL FAIR (หรือรู้จักในนาม BASEL FAIR)

– สถานที่ เมือง Basel ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

– ระยะเวลาที่จัด ปีละ 1 ครั้งในเดือน เมษายน หรือ พฤษภาคม

– สินค้าที่ร่วมแสดง นาฬิกา สร้อยคอ เครื่องประดับทำจากทอง, เงิน, เครื่อง จักร, กล่องใส่เครื่องประดับ ฯลฯ

– ลักษณะประเภทของการแสดง เป็นการพบปะกันระหว่างผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้นำ เข้า, ลูกค้าขายส่ง, ลูกค้าขายปลีกโดยไม่เปิดจำหน่าย ให้แก่ประชาชนทั่วไป

– จำนวนผู้ร่วมแสดง มากกว่า 3000 บริษัทจากทั่วโลก

*VICENZA ORO FAIR (งานวิเซนซ่า แฟร์)

– สถานที่ เมือง Vicenza Italy

– ระยะเวลาที่จัด 3 ครั้งต่อปี ในเดือนมกราคม, มิถุนายนและกันยายน

– สินค้าที่ร่วมแสดง สร้อยเงิน ทอง ที่ทำจากเครื่องจักร, เครื่องประดับ อัญมณี ทั้งเงิน และทอง เครื่องจักในการผลิตอัญมณี และอื่น ๆ

– ลักษณะประเภทของการแสดง เน้นหนักสำหรับผู้ประกอบการ แต่ก็เปิดโอกาสให้มีการ ขายปลีกกับประชาชนทั่วไปบ้าง

– จำนวนผู้ร่วมแสดง มากกว่า 2000 รายจากทั่วโลก

*BIJORCA FAIR (งานบิจอร์การ์แฟร์)

– สถานที่ ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

– ระยะเวลาที่จัด 2 ครั้งต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน

– สินค้าที่ร่วมแสดง เครื่องประดับอัญมณีทั้งเงิน ทอง นาฬิกา ของชำร่วย ของตกแตงบ้านและอื่น ๆ

– ลักษณะประเภทของการแสดง ไม่เน้นขายปลีก แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าซื้อได้ เป็น บางวัน

– จำนวนผู้ร่วมแสดง มากกว่า 1000 ราย จากหลายประเทศเฉพาะใน แถบยุโรป

*HONG KONG JEWELRY& WATHCH FAIR (งาน ฮ่องกง แฟร์)

– สถานที่ ประเทศฮ่องกง – ระยะเวลาที่จัด เดือนกันยายน

– สินค้าที่ร่วมแสดง เครื่องประดับอัญมณี, นาฬิกา, ทอง, เงิน, โลหะอื่น ๆ พลอยมีค่าต่าง ๆ

– ลักษณะประเภทของการแสดง เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้น ไม่ขายปลีก

– จำนวนผู้ร่วมแสดง มากกว่า 1000 ราย จากหลายประเทศ

*BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR

– สถานที่ กรุงเทพฯ

– ระยะเวลาที่จัด 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมีนาคม และกันยายน

– สินค้าที่ร่วมแสดง อัญมณี เครื่องประดับที่ทำจากเงินและทอง พลอยต่างๆ มุก เป็นต้น

– ลักษณะประเภทของการแสดง สำหรับผู้ประกอบการ และให้ประชาชนเข้าซื้อได้ในวัน ท้าย ๆ ของงาน

– จำนวนผู้ร่วมแสดง มากกว่า 400 ราย เน้นทางผู้ประกอบการจากประเทศ ไทย

*JEWELRY OF AMERICA SHOW (JA SHOW)

– สถานที่ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

– ระยะเวลาที่จัด เดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม

– สินค้าที่ร่วมแสดง เครื่องประดับอัญมณีทั้งเงิน และทอง พลอยต่าง ๆ ฯลฯ

– ลักษณะประเภทของการแสดง เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้น

– จำนวนผู้ร่วมแสดง มากกว่า 1000 ราย