การออกแบบแหวน by iNattt

แหวนเป็นเครื่องประดับหลักๆชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญอันดับต้นๆของเครื่องประดับเลยก็ว่าได้ การออกแบบจึงมีความซับซ้อนตามแต่นักออกแบบจะเลือกสรรค์งานออกมาได้ตรงใจลูกค้าได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี

 1. กระดาษ ได้แก่ กระดาษร่างแบบ
 กระดาษลอกลาย
 กระดาษเขียนแบบชนิดหนา
 2. ฉากสามเหลี่ยม 45 องศา ขนาดเล็ก 2 อัน
 3. วงเวียน
 4. แผ่นเขียนรูปวงกลม
 5. แผ่นเขียนรูปวงรี
 6. แผ่นเขียนรูปต่าง ๆ
 7. ดินสอชนิดเปลี่ยนไส้ได้
 8. ไส้ดินสอชนิดแข็ง
 9. กบเหลาดินสอ
 10. ยางลบ
 11. สี
 12. พู่กัน
 13. เทปสำหรับติดยึดกระดาษ
 14. แผ่นกัน เวลาใช้ยางลบ

อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับงานออกแบบด้านอื่นได้ด้วยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเครื่องประดับเท่านั้น

การเริ่มวาดแหวนมีขั้นตอนการวาดดังนี้

 1. มาตรฐานการวาดแหวน ขนาดของวงกลมด้านใน ต้องมีขนาด  17 mm.
 2. ส่วนวงนอกของแหวน มีขนาด 22 mm. โดยมาตรฐานของการวาดแหวนในระบบงานอุตสาหกรรม
 3. การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีเป็นการเขียนแบบขนาดเท่าของจริง ซึ่งเป็นการเขียนแบบที่ค่อนข้างเล็กกว่าการเขียนแบบอย่างอื่น
 4. ดินสอจึงต้องแหลมอยู่เสมอ
 5. ก่อนเขียนแบบควรล้างมือและเช็ดเครื่องมือให้สะอาดเสียก่อนเสมอ
 6. ดินสอร่างใช้ เบอร์ 2H ขนาดใดก็ได้ ส่วนปากกาและดินสอกดควรใช้ 0.3 mm. จะดีที่สุด