การเพ้นเพิ่มมูลค่าสินค้า

การเพ้นเพิ่มมูลค่าสินค้า

งานเพ้นท์อาจกล่าวตามลักษณะพื้นฐานของงานโดยทั่วไป เป็นศิลปะอย่างหนึ่งและอยู่ในขอบข่ายของงานจิตรกรรม ปัจจุบันอยู่ในศิลปะกรรมประเภท “ทัศนศิลป์” มีลักษณะของงานทางสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดเรื่อง สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีฝุ่น เขียนหรือระบายให้เป็นสื่อ เพื่อให้ผู้ดูมีความเข้าใจ ทฤษฎีสีและการใช้สี (colour theory and colour oplication) สี(colour) นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่องานเพ้นท์ เพราะวัสดุประเภทสีที่สัมผัสด้วยตา ‘สี ย่อมมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ทุกขณะ’

จำเป็นต้องใช้วิธีการใช้สีอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อประสบผลสำเร็จในการนำมาใช้

หลักการใช้สี

สี เปรียบเหมือนสื่อกลาง ถ่ายทอดความรู้สึก โดยผ่านมาในสื่อของสีในวัสดุประเภทสีก็เช่นกัน การนำมาใช้ย่อมสามารถแยกแยะวิธีออกได้หลายวิธีด้วยกัน ทั้งนั้นถ้าจะนำเทคนิควิธีประเภทสีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเหมาะสมกับวัสดุที่นำมาประกอบกับสีประเภท

ที่เมื่อนำสีตั้งแต่ 3,4,5,หรือ 6สีขึ้นไป มาใช้ประกอบกัน

ประเภทของสีเพ้นท์

1. สีฝุ่น , 2. สีน้ำ , 3. สีน้ำมัน , 4. สีอะคลายลิค , 5. สีประเภทอื่น ๆ

Cajon กลองชนิดหนึ่ง ที่เราจะเพ้นเพิ่มมูลค่ากัน

Cajon ที่เราจะเอามาเพ้นกัน

ร่างภาพด้วยดินสอ

1.ร่างภาพด้วยดินสอ

ร่างภาพด้วยดินสออย่างคร่าว

ร่างภาพเรื่อยๆ จนชัดเจน

รองพื้นด้วยสีขาวตามจุดที่เราต้องการเพ้น

ลงสีขาวรองพื้นตรงบริเวณที่ต้องการเพ้น

ลงสีรองพื้น

ลงสีตามจินตนาการของท่านได้เลยครับ

ลงสีกันเลยครับ

ลงสีกันอย่างเต็มที่ตามจินตนาการ

เก็บรายละเอียดต่างๆจนสวยงามดั่งใจ

เก็บรายละเอียดของงานให้สวยงาม

เก็บรายละเอียดของงานให้สวยงาม 2

เก็บรายละเอียดของงานให้สวยงาม 3

รอจนสีแห้งแล้วพ่นเคลียเพิ่มความคงทน

พ่นเคลียเพิ่มความคงทน

จบตอนแรกแล้วนะค้าบ………ติดตามตอนต่อไป

iNattt