ดนตรีงานเลี้ยงครบรอบ

งานแต่งงานพี่จิรัฐกับพี่จูน

โอ้ว!!!ต่อให้เรานับว่ากิจกรรมการครบรอบของแต่ละองค์กรณ์ ครอบครัว โรงเรียน ทุกที่ๆมีงานเลี้ยงครบรอบต่างๆ หากมองดูแล้ว มักจะมีเรื่องรายละเอียดต่างๆมากมาย แต่ที่สำคัญที่ต้องบอกทุกท่านที่จะจ้างวงดนตรีให้เหมาะกับงานเลี้ยงนั้นๆควรมองถึง
-อายุ วัยของคนที่มางาน
-มีกิจกรรมอะไรบ้าง
-จำนวนคนที่มางาน
-สีสันของงาน และแนวความคิดของงานนี้มีแรงบันดาลใจอะไร
-สถานที่กับแผนที่ต้องชัดเจน
-ระบบไฟเพียงพอหรือไม่
-ลำดับของการจัดงาน พิธีการต่างๆ
-มีที่จอดรถเพียงพอ
-ควรหาวันที่เหมาะสมกับวาระและโอกาสของแต่ละที่ให้มีเวลาตรงกัน

การวางแผนการจัดการที่ง่ายจะเป็นตัวแปรความสมบูรณ์ในงานนั้นๆ

และในเรื่องของจำนวนคนในงานนั้นก็มีผลต่อการตัดสินใจจ้างวงดนตรีมาเล่นยิ่งนัก โดยส่วนมากจำนวนนั้นมีการจำแนกได้ดังนี้ในเรื่องของจำนวนนักดนตรีที่เหมาะสมและแนวเพลงที่ตรงกับงาน ผมเลยแบ่งจำนวนคนที่มางานกับนักดนตรีที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน และองค์ประกอบของการเล่นว่าน่าจะมีอะไรบ้าง

 • -แขกในงาน 5-10 คน / นักดนตรี+นักร้อง 3-5 คน
 • -แขกในงาน 10-30 คน / นักดนตรี+นักร้อง 3-5 คน
 • -แขกในงาน 30-50 คน / นักดนตรี+นักร้อง 3-5 คน
 • -แขกในงาน 50-100 คน / นักดนตรี+นักร้อง 4-6 คน
 • -แขกในงาน 100-250 คน / นักดนตรี+นักร้อง 4-6 คน
 • -แขกในงาน 250-400 คน / นักดนตรี+นักร้อง 4-6 คน
 • -แขกในงาน 400-600 คน / นักดนตรี+นักร้อง 6-9 คน
 • -แขกในงาน 600-900 คน / นักดนตรี+นักร้อง 6-9 คน
 • -แขกในงาน 900-1500 คน / นักดนตรี+นักร้อง 8-10 คน
 • -แขกในงาน 1500-3000 คน / นักดนตรี+นักร้อง 8-15 คน
 • -แขกในงาน 3000 คน ขึ้นไป / นักดนตรี+นักร้อง 10-15 คน

**ในกรณีที่มี After party ควรมี Manager event Show และ Sound engineer**

ขนาดพื้นที่เหมาะสมกับงาน

เป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการแสดงงานดนตรีให้แก่ให้ตัดสินใจได้ง่าย เพราะอันเนื่องมาจากการวางแผนเรื่องงานจุดนี้ผิด ก็ทำให้งานที่ออกมาไม่สมบูรณ์

วงดนตรีที่มีความพร้อมในการเล่นเพลงตามโอกาสต่างๆของงาน

นี่ก็พอจะเป็นทางเลือกและตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกวงดนตรีซักวงมาเล่นในงานครบรอบต่างที่คุณอยากให้มี