ออกแบบชั้นวางของ

ผมมองว่าการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนั้นมีมากมาย แต่งานนนี้ผมจึงอยากเสนอเรื่องการออกแบบชั้นวางของในแบบของผมเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานต่อไปของผม

iNattt Decor Design

iNattt Decor Design

iNattt Decor Design

iNattt Decor Design

iNattt Decor Design

iNattt Decor Design