การออกแบบเครื่องประดับ

การออกแบบที่ต้องทำจริง ปฏิบัติจริง

การออกแบบเครื่องประดับแบบโดนใจลูกค้าก็เป็นสิ่งหนึ่งของการออกแบบ ตลาดแรงงานด้านการออกแบบนั้นยังขาดแคลนมาก ยังมีองค์กรณ์หรือหน่วยงานน้อยมากที่จะรองรับและสร้างบุคลากรมาเติมเต็มช่องว่างทางสายอาชีพนี้