iPad Drawing by iNattt Design

การวาดรูปด้วย iPad ในงวดนี้ผมเน้นในเรื่องขอการ์ตูนล้อเลียนนักกีฬาของโลกด้วยเนื่องจากความน่ารักของตัวการ์ตูนและดารานักีฬาที่คนรู้จักให้ดูน่ารักน่าสนใจในเรื่องการจับมาย่อสัดส่วนโดยไม่เสียเอกลักษณของแต่ละคนไว้

lebron james

Gerrard

Torres

iNattt

Ronaldo

ronaldo pig

Messi

Kobe