คาฮอง กับ ทฤษฏีของเสียง

ต้นกำเนิดเสียงเกิดจากอะไร?
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเสียงที่เราได้ยิน ทุกวันนี้ มีหลากหลายระดับของพลังเสียง บางกิจกรรม ของเสียงทำให้เกิดความเพลิดเพลินมีความสุข บางคน ถึงกับหลงไหลเสียง เช่นเสียงเพลง,เสียงนก,เสียงลม แม้กระทั่งเสียงของคนรักที่ออดอ้อนข้างหู เสียงที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดเสียงดังในระดับต่าง ๆ เสียงดังมาก ๆ ในระดับสูงส่วนใหญ่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
คลื่นเสียงเกิดจากอากาศถูกกดดัน โดยต้นกำเนิดของเสียง จะกดดันอากาศให้เกิดความไม่สม่ำเสมอกัน (ในกรณีที่เสียงเคลื่อนผ่านอากาศ) โดยความกดดันที่ไม่สม่ำเสมอนี้จะเคลื่อนตัวผ่านอากาศจนกระทั่งมากระทบหูของเรา ซึ่งเราสามารถ sense ความแตกต่างของความกดดันนี้ แล้วแปลออกมาเป็นเสียงในสมองของเรา

เอาคาฮองเล่นกับเรยามาแล้ว5555

โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท ตี แล้ว การกำเนิดของเสียงนั้นต่างกัน เมื่อเจาะลงไปในเรื่องของคาฮองกลองเปรูที่ผมทำอยู่นั้น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับ Guru ด้าน Percussion ชาวญี่ปุ่น ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีเสียงของกลองคาฮองซึ่งผมอยากมานำเสนอในวันนี้
แหล่งกำเนิดเสียงของคาฮองมีปัจจัยอยู่ 2 ข้อหลักๆ ได้แก่
1.วัสดุในการผลิต
2.วิธีในการตี


อาจฟังดูง่ายๆนะครับแต่ความจริงแล้วมีความล้ำลึกของเครื่องดนตรีชนิดนี้ที่มีรายละเอียดมาก ไม่ต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเลย จากการได้คุยนั้น พอจะสรุปได้ว่า

  1. แรงที่ตีกระทบแผ่นไม้ด้านหน้าเป็นแหล่งกำเนิดเสียง

  2. เกิดการสะท้อนภายในของแหล่งกำเนิดเสียงและตัวแปลงสัญญานของเสียงให้เปลี่ยนไป

  3. เสียงออกจาก Hole ด้านหลังที่มีการสะท้อนเสียงจากภายในเป็นแหล่งกำเนิดเสียง ให้เสียงออก80 %ของเสียงที่ออกมาจะออกจากจุดนี้

  4. 20%เสียงจะออกด้านหน้า