ท่าตีคาฮอง Cajon

คาฮองนั้นมีหลักฐานของประวัติความเป็นมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่19 และตอนนี้คาฮอง Cajon จะถูกพิจารณาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของเปรูอย่างเป็นทางการ

มีข่าวมาบอกว่ามีวิธีจะมาบอกว่าการตีคาฮองนั้นมีท่าตียังไงบ้าง วิธีหรือท่านั่งถูกใจท่าไหนเลือกกันตามสบายเลยครับ

ท่าตีคาฮองแบบต้นฉบับเมื่อหลายสิบปีก่อน

ท่าตีนั้้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องดนตรีตามความเหมาะสม

การตีคาฮองโดยใช้บรัช เป็นเหมือนแส้ เวลาตีนั้นสามารถทำให้เกิดเสียง Hihat

ท่าตีที่ผมคิดขึ้นเอง เพื่อตีกับบองโก้ได้ง่ายมาก เป็นวิธีที่พึง่คิดได้

ท่าตีที่ผู้หญิงสามารถตีได้ โดยน้องชายผมเป็นคนคิดวิธีตีท่านี้ เออใช้ได้ไม่เลวเลย

ท่าตีประยุกต์ระหว่างCajon กับ Hihat ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเอง เพื่อความครบของเสียงที่ต้องการ

ท่านี้ทำให้คาฮองเอียงออกไปด้านหลัง เป็นท่าที่คนนิยมเล่นในท่านี้มาก เพราะเสียงเต็มมากๆเวลาตี

ท่าตีคาฮองในแนวเพลงลาติน ที่ต้องใช้อารมณ์เพลงที่สนุกสนาน

เป็นท่าการตีที่เท่มาก ผมเรียกมันว่า ท่า Air Jordan 555