รับออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น

การออกแบบเครื่องประดับในยุคปัจจุบัน การออกแบบเครื่องประดับหลากหลายแบบนั้นการพัฒนาด้านแนวความคิดจากคนหลากหลายอาชีพในเรื่องของการออกแบบที่หลุดจากแนวคิดกรอบเดิมๆของการออกแบบเครื่องประดับเพื่อให้ได้มาซึ่งงานออกแบบแฟชั่นในรูปแบบที่ใหม่มาก ซึ่งใช้กฏเกณท์ของการใช้ชีวิตของแต่ละอาชีพเอามาผสมผสานกันในรูปแบบและการนำเสนอท่ฉีกกฏของวงการอกแบเครื่องประดับในปัจจุบันที่ยังคงซึ่งรูปแบบเดิมๆที่มีมาช้านานของแฟชั่นเครื่องประดับเมืองไทย รับออกแบบเครื่องประดับ โดยผมเองครับ โทรหาได้ที่ 083-322-9918

ความซ้ำซากของการออกแบบเครื่องประดับของไทยนั้นมาจากการยึดติดกับความคิดเดิมๆของนักออกแบบเครื่องประดับที่อิงต่อความคิดเดิมๆของเครื่องประดับที่มีมาช้านาน แม้การนำเทคโนโลยีและความทันสมัยจากเมืองนอกมาใช้ แต่เราก็มักโดนเจ้าของกิจการ และสถานประกอบการณ์บังความคิดสร้างสรรคืของนักออกแบบที่เราคิดว่าน่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเครื่องประดับ แต่ผลที่ได้คือ ผลกำไร ความต้องการของตลาด ผลจึงเป็นออกมาคือแบบเดิมๆที่มีขายทั่วไปในเมืองไทย

ด้วยเหตุนี้ ความแตกต่างและความเห็นแ่ได้ของผู้ประกอบการณ์บางคนทำให้นักออกแบบเสียคนมาแล้วนับไม่ถ้วน บางครั้งความคิดที่ดี และแปลกใหม่แต่ไม่สร้างกำไรให้ ก็ไม่สามารถทำให้เจ้านายตกลงได้ เพราะคำว่ากำไรนั่นเอง เป็นตัวกำหนอทิศทางของตลาดเครื่องประดับเมืองไทย ดังนั้นการออกแบบต่างๆในปัจจุบันจึงมีแนวทางไปในทางของยุค 60-80 แล้วนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารวมเข้าด้วยกันจึงออกมาเป็นงานอกแบบในแนวที่นิยมในตอนนี้ แม้จะยังไม่หลุดจากกรอบเดิมๆเท่าไรนัก แต่ก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้วงการแฟชั่นที่ไม่หยุดนิ่งได้