อุปกรณ์เสริม คาฮอง

คาฮองนั้นไม่ใช่ว่าจะเล่นแค่เพียงตีให้ได้เสียงกระเดื่องและสแนร์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ท้งนั้นผู้เล่นก็ควรฝึกฝนให้เก่งในระดับหนึ่งเนื่องจาก

  • รู้จังหวะดนตรี
  • แยกประสาทมือได้คล่องแคล่ว
  • วางระบบการนั่งตี ท่านั่งให้เหมาะสม
  • การวางมือในการตีที่ถูกต้อง

พอฝีมือการตีคาฮองเริ่มดีขึ้น การพัฒนาขั้นต่อไปเป็นการเพิ่มองค์ประกอบของเสียงขณะเล่น ผมจึงเรียกมันว่า อุปกรณ์เสริมเมื่อเล่นคาฮองกลองนั่งตีตัวนี้ ทำให้เกิดความหลากหลาย และเกิดรูปแบบการเล่นดนตรีในรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้น (ต้องฝึกจนชำนาญด้วยนะครับ)

อุปกรณ์เสริมที่เล่นกับคาฮองมีดังนี้

Bongo

Bongo

Cabasa

Cabasa

Shaker

Shaker

Tambourine

Tambourine

Chime

Chime

Cow bell

Cow bell

Hi hat

Hi hat

Other instument Percussion