ข้อเสียของการแจกแทปเลต

ข้อเสียของการแจกแทปเลต เผยสเป็คและราคาแท็บเล็ตเด็กป.1 ยี่ห้อ ScoPad พร้อมคอนเท็นเนื้อหาวิชาเรียน หลังกระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT) ลงนามในสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ต ป.1 กับ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. และคาดว่าในเดือน ก.ค.นี้ เด็ก ป.1 จะได้ใช้งานแล้ว มาดูสเป็คแท็บเล็ต ป.1 แบบละเอียดพร้อมเนื้อหาวิชาเรียน

ส่วนตำราเรียนที่บรรจุอยู่ในแท็บ เล็ตจะเป็นเนื้อหาที่กระทรวงศึกษาธิการส่งให้กระทรวงไอซีที มีทั้งหมด 5 กลุ่มวิชาเรียน คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และ 8 สาระวิชา โดยแบ่งเป็นเนื้อหาสำหรับเรียนเทอม 1 และเทอม 2 รวมทั้งมีเนื้อหาที่เข้าใช้งานได้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

ข้อเสียของการแจกแทปเลต

1. เกมเต็มเครื่อง

2. ไม่มีไฟเข้าถึง สัณญานอินเตอร์เน็ตแย่

3. เกิดการแบ่งชนชั้นระหว่างเด็กรวยกับเด็กจน

4. เขียนหนังสือไม่ได้ ชินกับการพิมพ์

5. เด็กไม่สามารถดูแลแทปเลต

6. เสี่ยงต่อการพัง การซ่อมที่ไม่ทั่วถึง

7. การเอาไปขายต่อ

8. มอมเมาเด็ก

9. วิธีการจัดการแบบการเรียนการสอนไม่ดี

10. รับสื่อในด้านผิดๆ