กลองคาฮองในแบบของผม by iNattt

เครื่องดนตรีทำมาหากินของผมคือคาฮองแทบเรียกได้ว่าผมใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้มานานหลายปี และชอบทำอะไรใหม่ๆ ให้แตกต่างกับคนอื่น ผมชอบเอานั่นเอานี่มาประยุกต์ใช้กับการเล่นคาฮองของผม อยากให้ดูช่วงที่ผมเล่นว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้าง การเริ่มเล่นคาฮองของผม เล่นกับคาฮองอย่างเดียว

เล่นคาฮองกับราวเบล หรือกรุ้งกริ้ง ที่เราเรียกกัน

เล่นคาฮองกับ ไฮแฮทเล็ก แฉเล็ก ราวเบล

เล่นคาฮองกับ ไฮแฮทเล็ก แฉเล็ก ราวเบล ทอมบาง 8/10 นิ้ว

เล่นคาฮองกับ ไฮแฮทมาตรฐาน ride กลองไฟฟ้า

มาดูชุดของกลองคาฮองของผมที่ใช้เล่นนะครับว่าเป้นยังไง

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

ชุดคาฮองที่ผมเล่น

เครื่องดนตรีทำมาหากินของผมคือคาฮองแทบเรียกได้ว่าผมใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้มานานหลายปี และชอบทำอะไรใหม่ๆ ให้แตกต่างกับคนอื่น ผมชอบเอานั่นเอานี่มาประยุกต์ใช้กับการเล่นคาฮองของผม

เครื่องดนตรีทำมาหากินของผมคือคาฮองแทบเรียกได้ว่าผมใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้มานานหลายปี และชอบทำอะไรใหม่ๆ ให้แตกต่างกับคนอื่น ผมชอบเอานั่นเอานี่มาประยุกต์ใช้กับการเล่นคาฮองของผม

ดูเรื่องเกี่ยวกับกลองคาฮองเพิ่มเติมได้ที่ www.Cajon.in.th นะครับพี่น้อง